24 lis 2023

24 lis 2023

Webinarium na temat Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS)

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje webinarium skierowane do przedsiębiorstw, które będą sporządzały sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD).

Webinarium odbędzie się 27 listopada br. i jest bezpłatne.Podczas webinarium  zostaną omówione nowe standardy sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju obowiązujące w UE (ESRS).

Wydarzenie jest bezpłatne.

Podczas webinarium zostanie szczegółowo przedstawiony pierwszy zestaw ESRS, tj. standardy przekrojowe ESRS 1 i ESRS 2, standardy dotyczące kwestii środowiskowych ESRS E1-E5, standard z zakresu ładu korporacyjnego ESRS G1 oraz standardy dotyczące kwestii społecznych ESRSR S1-S4.

Szczegóły o webinarium w zakładce strony MF.

Zgodnie z dyrektywą UE ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD) z 16 grudnia 2022 r. wszystkie duże jednostki oraz małe i średnie spółki giełdowe będą przedstawiać w swoim sprawozdaniu z działalności informacje na temat: kwestii środowiskowych, społecznych i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego.

Informacje te będą raportowane według wspólnych europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. ESRS).

Dla małych i średnich spółek giełdowych zostaną opracowane uproszczone ESRS.

(Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet