28 lis 2023

28 lis 2023

Konsultacje rozporządzeń w sprawie powszechnego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje dwóch aktów wykonawczych dotyczących powszechnego stosowania KSeF od 1 lipca 2024 r.

To rozporządzenie techniczne oraz nowelizacja rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur. Zawarte w projektach rozwiązania będą stosowane już w pierwszym etapie funkcjonowania obowiązkowego KSeF.

Rozporządzenie techniczne do KSeF

Projektowane rozporządzenie określać będzie zasady korzystania z obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024 r. i będzie miało zastosowanie do wszystkich podatników korzystających z KSeF.

W stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia w sprawie korzystania z dobrowolnego KSeF, przedstawione do konsultacji rozporządzenie zawiera dodatkowo regulacje określające:

  • zakres danych pozwalający na dostęp w KSeF do faktur wystawionych w awarii i niedostępności oraz dla faktur VAT RR i VAT RR KOREKTA
  • sposoby oznaczania kodami QR faktur wystawionych w KSeF i wprowadzonych do KSeF (w przypadku wystąpienia awarii lub niedostępności), udostępnianych nabywcy w inny sposób niż w KSeF lub używanych poza KSeF
  • nowe rodzaje uprawnień i metod uwierzytelnień, także w odniesieniu do faktur VAT RR i VAT RR KOREKTA

W najbliższych dniach zostanie przedstawiona do uzgodnień również specyfikacja oprogramowania interfejsowego, w tym opis wymagań technicznych dla kodów weryfikujących (tzw. kodów QR ) uwzględniającą proponowane rozwiązania. Materiał ten zostanie opublikowany na stronie MF.

Planowane są szerokie konsultacje przygotowanych materiałów z biznesem.

Projekt rozporządzenia jest dostępny pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379252(Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet