14 wrz 2015

14 wrz 2015

VAT – Komisja Europejska nalega na kraje członkowskie na walkę z uchylaniem się od płacenia podatku i oszustw

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komisja Europejska opublikowała roczny raport na temat deficytu w podatku VAT, z którego wynika, że pobór tego podatku w krajach członkowskich nie wykazuje znaczącej poprawy. Wg. danych za rok 2013, różnica między spodziewanym przychodem z VAT a faktycznie pobranym nie uległa poprawie w stosunku do roku 2012. 15 krajów, w tym Łotwa, Malta i Słowacja odnotowało poprawę danych, jednak w 11 krajach, w tym w Estonii i w Polsce sytuacja uległa pogorszeniu. Zgodnie z raportem straty w podatku VAT wyniosły ogółem EUR 168 mld, co stanowi 15,2% strat przychodów wskutek oszustw, uchylania się od płacenia podatku, bankructw, finansowej niewypłacalności w 26 krajach unijnych. Raport wskazuje na konieczność dalszych reform w systemie poboru VAT i podjęcia przez kraje członkowskie walki z uchylaniem się od płacenia podatków i podatkowymi oszustwami. (źr. CLECAT Newsletter 2015/32 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet