11 wrz 2015

11 wrz 2015

Od nowego roku możliwy inny układ bilansu

Przez:

Sekcja: Aktualności

Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadza inny niż dotychczas obwiązujacy układ bilansu. Prezentowane dotychczas w pasywach bilansu jako wielkosci ujemne ”należne wpłaty na kapitał podstawowy” odzwierciedlajace niewpłacone przez udziałowców nalezne kapitały oraz”Udziały (akcje) własne”, w których prezentowano znajdujace się w posiadaniu jednostki, nie należące do udziałowców udziały, po zmianie będą wykazywane w aktywach bilansu.Zmiany te mają dotyczyć sprawozdań finansowych za okresy rozpoczynające się od 1.01.2016 r. Ustawodawca pozwolił w przepisach przejściowych na zastosowanie tych rozwiązań do sprawozdań, które bedą sporządzane za okresy kończące się po wejściu w życie ustawy. (Źr. Rzeczp. nr 210-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet