14 lip 2017

14 lip 2017

Ustawa o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności wycofana z porządku obrad Sejmu

Przez:

Sekcja: Aktualności

W tym tygodniu miało mieć miejsce pierwsze czytanie projektu przewidującego powołanie jednej służby, która realizowałaby zadania Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i część zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej. Prawdopodobną przyczyną wycofania projektu stał się ostry sprzeciw pracowników terenowych oddziałów inspekcji sanitarnej, którzy zorganizowali akcję protestacyjną.      (źr. www.DGP nr 133 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet