14 lip 2017

14 lip 2017

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dz.U. z 7 lipca 2017 r.
– poz. 1352 –
Rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji   kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych,
Dz.U. z 10 lipca 2017 r.
– poz. 1353
– Obwieszczenie ministra rozwoju i finansów z 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra finansów w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
poz. 1355 – Oświadczenie rządowe z 29 maja 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie 9 maja 1980 r.,
Dz.U. z 11 lipca 2017 r.
– poz. 1366 –
Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w prawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich. (red.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet