4 kw. 2017

4 kw. 2017

USA – dochodzenie w sprawie sektora żeglugi kontenerowej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Kilka głównych międzynarodowych linii żeglugowych otrzymało wezwania amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości (States Department of Justice)  w ramach prowadzonego dochodzenia w sprawie sektora żeglugi kontenerowej. Śledztwo jest prowadzone w związku z istotnymi zmianami będącymi efektem konsolidacji rynku z jednoczesnym wykorzystaniem przez linie sytuacji na wprowadzenie  nowych zasad w kwestiach operacyjnych i polityki cenowej.         (źr. CLECAT Newsletter 2017/12 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet