3 lut 2023

3 lut 2023

UOKiK karze firmy za spóźnione wypłaty kontrahentom

Przez:

Sekcja: Aktualności

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dziewięć decyzji w sprawach zatorów płatniczych, w tym na trzech przedsiębiorców nałożył kary finansowe w łącznej wysokości prawie miliona złotych. Urząd podkreśla, że to realizacja obowiązujących od 8 grudnia 2022 r. znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Na trzy spółki Prezes UOKiK nałożył kary finansowe, a w przypadku sześciu podmiotów stwierdził wystąpienie przesłanek obligujących do odstąpienia od wymierzenia sankcji pieniężnej.

Jedna z kar  ponad 200 tys. zł została nałożona na podmiot prowadzący działalność w zakresie transportu drogowego towarów. Od lutego do kwietnia 2020 r. spółka nie spełniła w terminie świadczeń pieniężnych na rzecz ponad 3 tys. kontrahentów, a największa suma opóźnień na rzecz jednego podmiotu wyniosła ponad 1,2 mln zł z tytułu 62 faktur opłaconych po terminie.

W ramach nowych kompetencji Prezes Urzędu będzie mógł również podejmować tzw. działania miękkie, kierując do przedsiębiorców wezwania do zmiany praktyk płatniczych. Dostając tego rodzaju sygnał, przedsiębiorca będzie miał możliwość niezwłocznej poprawy kultury płatniczej w stosunku do swoich kontrahentów, unikając w ten sposób postępowania i sankcji finansowej za generowanie zatorów płatniczych.

 Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn.02.02.2023 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet