29 kwi 2016

29 kwi 2016

Tymczasowe kontrole na granicy od 4 lipca do 2 sierpnia 2016 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zgodnie z projektem rozporządzenia MSWiA, który został skierowany do uzgodnień od 4 lipca do 2 sierpnia będą przeprowadzane kontrole na granicy wewnętrznej Polski  Ma to związek ze szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży. Kontrola zostanie przywrócona na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej z: Niemcami, Słowacją, Czechami i Litwą, a także w portach i na lotniskach. Celem kontroli jest „przeciwdziałanie wjazdowi do Polski osób, które mogą zakłócić porządek publiczny lub w inny sposób stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa”.

Kontrole będą przeprowadzane  w określonych dniach i godzinach, w wybranych miejscach na trasach przecinających granicę, które wymienione zostały w rozporządzeniu. Tymczasowa kontrola graniczna realizowana będzie przez mobilne patrole Straży Granicznej, wykorzystujące pojazdy specjalistyczne tzw. schengenbusy. (Źr: www.zmpd.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet