25 kwi 2016

25 kwi 2016

XVII Kongres Spedytorów ”Sytuacja gospodarcza Polski i jej perspektywy”

Przez:

Sekcja: Aktualności

21 kwietnia 2016 roku w hotelu Bulwar w Toruniu obradował XVII Kongres Spedytorów zorganizowany przez PISiL. Tegoroczne spotkanie poświęcone  ”Sytuacji gospodarczej Polski i jej  perspektywom” zgromadziło ponad 120 uczestników –  przedstawicieli branży TSL , administracji, świata nauki i prasy. Patronat nad Kongresem objęło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz  Krajowa Izba Gospodarcza a  patronami medialnymi Kongresu był Portal Spedycje.pl wspólnie z Polska Gazetą Transportową.

Spotkanie otworzył przewodniczący Rady Izby Marek Tarczyński witając zaproszonych gości. Obrady Kongresu rozpoczął wykład prof. dr hab. Jerzego Hausera z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wybitnego naukowca, ekonomisty, autora wielu publikacji naukowych. (b. Minister pracy i polityki społecznej ,od 2003 do 2005 – minister gospodarki
i wicepremier, w latach 2010-2016  członek Rady Polityki Pieniężnej ).Niezwykle interesujący wykład zatytułowany „Gospodarka ,rozwój , państwo”, rozpoczął się od dawki optymizmu- wzrost gospodarczy trwający nieprzerwanie od 1989 roku, który nie jest zagrożony ani w tym ani w przyszłym roku, zrównoważony bilans handlowy i płatniczy, systematyczny rozwój gospodarki polskiej na tle innych krajów. Profesor podkreślił, że polska gospodarka, makroekonomicznie zrównoważona, może być jednak narażona na oddziaływanie negatywnych zjawisk występujących w gospodarce światowej , a to oznacza , że dalszy rozwój będzie następował w trudniejszych warunkach. Każde spowolnienie gospodarcze, a są one w gospodarce rynkowej nieuniknione, zarówno ze względu na czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne, prowadzi u nas do gwałtownego wzrostu poziomu długu publicznego. Bez naprawy finansów publicznych kolejne spowolnienie gospodarcze doprowadzi zdaniem profesora do niebezpiecznego poziomu długu publicznego.

Profesor omówił strukturalne słabości polskiej gospodarki oraz bariery realizacji „planu Morawieckiego” oraz sformułował „grzechy główne Rzeczpospolitej”.

Następnie Z-ca Dyrektora  Departamentu Ceł w resorcie finansów Piotr Pogorzelski przedstawił „Zmiany w Kodeksie Celnym Unii Europejskiej”, omawiając szczegółowo problemy, które zostały  zidentyfikowane do tej pory oraz projektowane zmiany w polskich przepisach wynikające ze zmian w UKC .

W kolejnej prezentacji Michał Pierzchała – Z-ca Głównego Inspektora Transportu Drogowego przedstawił działania GITD na rzecz rozwiązywania problemów transportu Drogowego. Działania te mają się koncentrować na stworzeniu przepisów zapobiegających nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym.

Wdrożenie zasad IMO w zakresie weryfikacji masy brutto kontenerów w eksporcie przewożonych drogą morską, przedstawiła Pani Monika Niemiec-Butryn – Z-ca Dyrektora Dep. Gospodarki Morskiej  MGMiŻŚ. Przygotowano projekt  zmian do Ustawy o bezpieczeństwie morskim w ramach ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.  Projekt ten w zdecydowanej większości uwzględnia uwagi zgłoszone przez PISiL w uzgodnieniu ze wszystkimi portami i terminalami kontenerowymi oraz jest dostosowany do rozwiązań przewidzianych w projektowanych przepisach dotyczących weryfikacji masy brutto kontenerów w eksporcie innych Państw Członkowskich UE. Trwają jeszcze konsultacje przepisów i można do końca kwietnia zgłaszać Ministerstwu ewentualne dalsze uwagi.

Uczestnicy kongresu zgłaszali liczne pytania po każdym wystąpieniu , a  ciekawa dyskusja na tematy poruszane w trakcie kongresu trwała również  po zakończeniu obrad. Kongres Spedytorów uwieńczyło ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród „Spedytor Roku 2015”. Laureatami zostali:

– w kategorii małych i średnich firm –  Enterprise Logistics Sp. z o.o. S.K.A.,

– w kategorii dużych firm – JAS FBG S.A.

Wyróżnienie otrzymała DHL Global Forwarding Sp. z o.o.

Podsumowania i zamknięcia obrad dokonał przewodniczący Rady PISiL Marek Tarczyński. Zwyczajowo kongres zakończyła uroczysta kolacja. Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za udział i stworzenie bardzo przyjaznej atmosfery spotkania. Szersza relacja i materiały z kongresu  zostaną opublikowane w Biuletynie PISiL.(K.O.)

 

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet