12 wrz 2016

12 wrz 2016

Tunel w Świnoujściu

Przez:

Sekcja: Aktualności

Do końca roku winno nastąpić rozstrzygnięcie kwestii dofinansowania budowy tunelu drogowego pod rzeką Świną w Świnoujściu ze środków Unii Europejskiej. W trakcie jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy  –  GDDKiA jest obecnie na etapie weryfikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym. Wybrany wykonawca będzie miał od 47 do 50 miesięcy na realizację zadania (wyłączając okresy zimowe), w tym 15 miesięcy na prace projektowe i uzyskanie zezwoleń.

Miasto Świnoujście złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Działanie 4.2, „Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego, Infrastruktura i Środowisko”). – rozstrzygnięcie zapadnie do końca bieżącego roku.

Rozpoczęcie inwestycji rozpocznie się pod koniec 2017 lub na początku 2018 r.  (źr. www.portalmorski.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet