14 wrz 2016

14 wrz 2016

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

 Dz.U. z 9 września 2016 r.

– poz. 1440 – Obwieszczenie marszałka Sejmu RP z 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych,

poz. 1441 – Rozporządzenie ministra finansów  z 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym,

poz. 1442 –  Rozporządzenie ministra finansów z 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane  przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary.  (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet