29 gru 2022

29 gru 2022

Transport drogowy: brytyjskie ograniczenia dla unijnych przewoźników

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wielka Brytania w trybie nagłym ograniczyła unijnym przewoźnikom możliwości świadczenia usług na wyspach. Resort infrastruktury domaga się rozwiązań przejściowych.

Ministerstwo Infrastruktury zawiadamia, że podejmuje „interwencję w tej sprawie u właściwych władz brytyjskich, z postulatem wprowadzenia rozwiązań przejściowych pozwalających na dostosowanie się przedsiębiorców transportowych do nowych wymogów lub rozpatrzenie możliwości odstąpienia od części z nich”.Ponadto Ministerstwo Infrastruktury interweniuje w Sekretariacie Międzynarodowego Forum Transportowego ITF, zarządzającym systemem wielostronnych zezwoleń EKMT „w celu rozważenia przyjęcia rozwiązań łagodzących skutki wejścia w życie nowych regulacji”.

Od  dnia 24 grudnia 2022 roku przewoźnicy z UE będą mogli wykonywać przewozy między UK a krajami trzecimi jedynie na podstawie zezwoleń EKMT. Dotychczas dla tego rodzaju operacji transportowych wymagana była jedynie licencja wspólnotowa. Wymóg ten dotyczy także przewozów z Wielkiej Brytanii do Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, oraz w odwrotnym kierunku. Sprawa ta również nie była uregulowana w umowie TCA (o handlu i współpracy, czyli Trade and Cooperation Agreement – TCA), podpisanej przez Wielką Brytanię i UE na koniec roku 2020.

Brytyjczycy wprowadzili także zakaz niektórych operacji multimodalnych, głównie przewozów, gdzie towary są transportowane w tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe z wykorzystaniem kilku rodzajów transportu.

Trzecim ograniczeniem jest zakaz wykonywania transportu kabotażowego po wjeździe do Wielkiej Brytanii na pusto. Taka operacja jest możliwa dopiero po rozładunku w Wielkiej Brytanii. Do tego obowiązuje limit, czyli maksymalnie dwie krajowe trasy w ciągu 7 dni.

Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 23.12.2022 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet