4 cze 2020

4 cze 2020

Stan prac nad Pakietem Mobilności 1 – poprawki PE

Przez:

Sekcja: Aktualności

1 czerwca 2020 roku w Komisji Transportu PE (TRAN) odbyło się drugie czytanie poprawek do Pakietu Mobilności 1.

Najistotniejsze wniesione poprawki dotyczą:

Delegowania pracowników w sektorze transportu drogowego:

 • Zwiększona liczba operacji wymiany handlowej dozwolona oprócz podróży dwustronnej bez uruchamiania zasad delegowania (do 3 w sumie, zamiast 1 w każdym kierunku lub do 2 w przypadku powrotu).
 • Usunięcie odniesień do włączenia odcinków dróg w transporcie kombinowanym, aby umożliwić rozwiązanie tego problemu w samej dyrektywie w sprawie transportu kombinowanego.

Zasad dotyczących czasu jazdy i odpoczynku:

 • Możliwość spędzenia regularnego tygodniowego okresu odpoczynku (lub dowolnego tygodniowego okresu odpoczynku dłuższego niż 45 godzin w ramach rekompensaty za poprzedni skrócony tygodniowy okres odpoczynku) w pojeździe, pod warunkiem, że jest on zaparkowany na certyfikowanym bezpiecznym parkingu.
 • Możliwość spędzenia przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku (lub dowolnego tygodniowego okresu odpoczynku dłuższego niż 45 godzin w ramach rekompensaty za poprzedni skrócony tygodniowy okres odpoczynku) co 4 tygodnie w dowolnym wybranym przez niego miejscu.
 • Powrót do obecnie obowiązujących przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie organizacji okresów odpoczynku z okresem odniesienia 2 tygodnie.

Dostępu do międzynarodowego rynku przewozów drogowych:

 • Usunięcie 8-tygodniowego obowiązkowego powrotu pojazdu do kraju miejsca rejestracji.
 • Usunięcie odniesień do włączenia odcinków dróg w transporcie kombinowanym, aby umożliwić rozwiązanie tego problemu w samej dyrektywie w sprawie transportu kombinowanego.
 • Usunięcie 4-dniowego „okresu na odstąpienie” w przypadku kabotażu (chociaż kilka poprawek sugeruje różne opcje, takie jak 48-godzinny „okres na odstąpienie” lub 1 limit pracy kabotażu, jako kompromis).

Ponadto we wszystkich trzech obszarach wprowadzono następujące zmiany:

 • Zawieszenie niektórych przepisów nowych zasad w wyjątkowych okolicznościach, w wyniku działania siły wyższej (np. Kryzys zdrowia publicznego, stan wyjątkowy w środowisku lub stan wyjątkowy o charakterze społeczno-politycznym i wojskowym), na czas trwania stanu wyjątkowego i powrotu do zdrowia.
 • zobowiązanie Komisji do przedstawienia oceny wpływu, nie później niż 4 miesiące po opublikowaniu nowego ustawodawstwa w Dzienniku Urzędowym UE, dotyczącego wpływu nowych przepisów na rzeczywistą sytuację gospodarczą na rynku przewozów drogowych w UE oraz zdrowie i bezpieczeństwo kierowców.
 • 18-miesięczny okres przejściowy od wejścia w życie nowego ustawodawstwa po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Głosowanie nad przyjęciem poprawek odbędzie się w komisji TRAN w dniu 8 czerwca.

Powyższe poprawki są zgodne z oczekiwaniami członków CLECAT i z pewnością poprawiłyby prawodawstwo ale szanse na ich przyjęcie są niewielkie.

Po głosowaniu CLECAT zapowiedział wydanie  komunikatu prasowego. (źr. CLECAT 2020/138/ES/WM)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet