4 cze 2020

4 cze 2020

Przejazdy kolejowo –  drogowe 

Przez:

Sekcja: Aktualności

Warunki prowadzenia ruchu kolejowego – rozporządzenie ministra infrastruktury 27 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 4 grudnia 2019 r. poz. 2352)

Pociąg powinien zatrzymać się przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym lub przejściem, a dalsza jazda jest możliwa po zatrzymaniu ruchu przez pracownika kolejowego.

W przypadku przejazdów kolejowo-drogowych lub przejść o dobrej widoczności w porze dziennej dopuszcza się przejazd bez zatrzymania z prędkością zmniejszoną do 10 km/h.

Przejazdy kolejowo-drogowe – rozporządzenie ministra infrastruktury z 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 21 kwietnia 2020 r. poz. 710)

Rozporządzenie przewiduje m.in., że przed przejazdami kolejowo-drogowymi i przejściami zarządca kolei ustawia przy torze kolejowym wskaźniki W6a albo W6b. ©℗

Obydwa rozporządzenia wchodzą w życie 5 czerwca 2020 r. ( Źródło: DGP e – wydanie z dn. 04.06.2020 r. /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet