11 cze 2019

11 cze 2019

Sprawozdania finansowe – ważne terminy i nowelizacja ustawy o KRS

Przez:

Sekcja: Aktualności

Z uwagi na zbliżający się termin składania sprawozdań finansowych,  informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2019 roku profesjonalni pełnomocnicy zyskali uprawnienie do składania sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Aktualnie możliwe jest  złożenie sprawozdania finansowego za pośrednictwem radcy prawnego lub adwokata.

Nowa procedura składania sprawozdań finansowych od 15 marca 2018 roku, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości, co uniemożliwia składanie dokumentów w formie papierowej. Aby jednak złożyć dokumenty za pośrednictwem bezpłatnego systemu elektronicznego – Repozytorium Dokumentów Finansowych, konieczne jest posiadanie numeru PESEL. W praktyce było to spore utrudnienie dla spółek, w zarządach których zasiadają obcokrajowcy.

Na mocy ustawy z dnia 06 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych dokonano nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i upoważniono profesjonalnych pełnomocników do składania sprawozdań finansowych.

Po nowelizacji zgłoszenia sprawozdania finansowego mogą zatem dokonać:

 1. osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu posiadająca numer PESEL i wpisana do rejestru (a której PESEL został wpisany do Rejestru),
 2. prokurent,
 3. syndyk,
 4. zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 5. likwidator,
 6. radca prawny lub adwokat.

Sprawozdania finansowe – ważne terminy

W związku z pytaniami dotyczącymi terminu sporządzenia, podpisania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 (równy kalendarzowemu), a następnie jego złożenia odpowiednio do KRS/ Szefa KAS/naczelnika urzędu skarbowego, przypominamy, że:

 • termin na sporządzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie upływa nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego tj. 31.03.2019 r. (niedziela),
 • termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego upływa nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. 30.06.2019 r. (niedziela),
 • termin złożenia sprawozdania finansowego odpowiednio do:
 • KRS – w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia tj. nie później niż do 15.07.2019 r.
 • Szefa KAS – przedsiębiorcy podatnicy PIT (prowadzący księgi rachunkowe) – nie później niż do 30.04.2019 r.,
 • naczelnika urzędu skarbowego – podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS – w terminie 10 dni od dnia jego zatwierdzenia – tj. nie później niż do 10.07.2019 r.

 

(Źródło:  https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe, https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-prowadzic-ksiegowosc/ksiegowosc-w-firmie-informacje-podstawowe/kto-i-w-jakich-terminach-musi-sporzadzac-sprawozdanie-finansowe/ HW )

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet