10 mar 2016

10 mar 2016

Spotkanie S.C. z przedsiębiorcami dotyczące UKC

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wychodząc naprzeciw środowisku gospodarczemu Izba Celna w Gdyni zorganizowała 9 marca 2016 r. w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni pierwsze z cyklu spotkań poświęconych przepisom Unijnego Kodeksu Celnego . 1 maja 2016r. wchodzi w życie Unijny Kodeks Celny ustanowiony przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013z dnia 9 października 2013 r. wraz z przepisami wykonawczymi i delegowanymi. Oznacza to duże zmiany dla agencji celnych, przedsiębiorców zaangażowanych w handel zagraniczny i producentów korzystających z procedur celnych. Funkcjonariusze pomorskiej Służby Celnej w szczegółowych prezentacjach przedstawili informacje dotyczące zmian w prawie celnym oraz w postępowaniach w sprawach celnych, pozwolenia i procedury specjalne, pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych oraz zmiany dotyczące upoważnionego przedsiębiorcy (AEO). Zaprezentowano także planowane od kwietnia zmiany organizacyjne w Urzędzie Celnym w Gdańsku w kontekście Unijnego Kodeksu Celnego.
Zgodnie z nowymi regulacjami wymiana informacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami celnymi ma się odbywać wyłącznie za pomocą systemów elektronicznych. W tym celu muszą być przeprowadzone prace przygotowawcze zarówno przez administracje celne państw członkowskich jak i przedsiębiorców. Przedstawiono harmonogram prac w okresie przejściowym w latach 2017-2020 r. Przedstawiciele SC wskazywali na potrzebę dokonania przez przedsiębiorców korzystających z procedur celnych ich przeglądu pod kątem zmian, które chcieliby wprowadzić w przyszłości oraz podjęcia niezbędnych działań jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów. Ciągle jeszcze nie są opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE przepisy uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE)nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów UKC w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne ,i zmieniające rozporządzenie delegowane (UE)2015/2446.Trwają również prace nad wytycznymi Komisji Europejskiej.
W spotkaniu udział wzięło blisko trzysta osób , co potwierdza konieczność kontynuowania tej formy przekazywania informacji o nowych przepisach. (K.O).

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet