10 mar 2016

10 mar 2016

Udostępniono struktury JPK

Przez:

Sekcja: Aktualności

9 marca 2016 r. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej zamieściło struktury JPK(Jednolity plik kontrolny) , które od lipca 2016 r. będą stosowane wobec tzw. dużych podmiotów. Małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o działalności gospodarczej będą musiały przekazywać organom skarbowym dane w wersji elektronicznej stosując JPK od 1 lipca 2018 roku.
JPK – struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, o których mowa w art. 193 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) mają na celu ujednolicenie procedur sprawdzających i kontrolnych skrócenie czasu kontroli, zmniejszenie jej uciążliwości oraz obniżenie kosztów. JPK pozwoli również na sprawniejsze ustalenie nieprawidłowości, a tym samym na skuteczniejsze zapobieganie wyłudzeniom VAT, czy unikania opodatkowania. (Źr.www.mf.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet