16 cze 2016

16 cze 2016

Skutki przewlekłości postepowania kontrolnego dla podatnika

Przez:

Sekcja: Aktualności

Kontrolne często ciągną się miesiącami, a nawet latami, a  fiskus żąda za ten czas od podatników odsetek od zaległości podatkowej.
 NSA w wyrokach z 14 czerwca 2016 r., sygn. akt II FSK 1148/14, II FSK 1149/14, II FSK 1961/14 uznał, że urząd nie może przez siedem miesięcy analizować dowodów i przez ten czas naliczać podatnikowi odsetki za zwłokę, chyba, że do opóźnienia przyczynił się podatnik.(Źr.Gazeta Prawna nr 114 -K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet