16 cze 2016

16 cze 2016

Od nowego roku niższy limit rozliczeń gotówkowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

1 stycznia 2017 r wejdzie w życie opublikowana 4 czerwca nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych- PIT(Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), o podatku dochodowym od osób prawnych -CIT(Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) oraz o swobodzie działalności gospodarczej(Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.)

Ze znowelizowanej  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika,  że „Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.” Do końca roku 2016 obowiązuje dotychczasowy limit transakcji gotówkowych wynoszący 15 000 euro.

W znowelizowanych ustawach o PIT i CIT zapisano ,że podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

  1. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w części, która została zapłacona bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy:

1)zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2)w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania

przychodów – zwiększają przychody w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego (K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet