1 gru 2022

1 gru 2022

SENAT odrzuca projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

Przez:

Sekcja: Aktualności

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2022 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, postanowił ją odrzucić.

W myśl art. 118 ust. 3 Konstytucji, wnioskodawcy przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedstawiają skutki finansowe jej wykonania. Skutki finansowe realizacji ustawy muszą być elementem uzasadnienia każdego projektu ustawy, niezależnie od podmiotu, który występuje z inicjatywą. Jedno z założeń ustawy to rozszerzenie katalogu przychodów wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego o dotację podmiotową albo celową, udzielaną z budżetu województwa. Mimo, że dotowanie wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego z budżetu województwa nie będzie obligatoryjne, ustawa powinna przewidywać mechanizm wsparcia finansowego tych jednostek samorządu terytorialnego, które zdecydują się na przekazanie dotacji.  Źródło: sejm.gov.pl z dn. 01.12.2022 r./HW

 

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet