10 mar 2017

10 mar 2017

Sejm za poprawkami Senatu do ustawy o monitorowaniu przewozu towarów

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na posiedzeniu 8 marca br. Sejm poparł 10 z 11 poprawek Senatu do ustawy o monitorowaniu przewozu towarów. Monitorowanie przewozu towarów odbywać się będzie przy wykorzystaniu rejestru zgłoszeń, który będzie  prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Kontrolę przewozu towarów będą  przeprowadzać funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, funkcjonariusze policji, Straży Granicznej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.           (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet