10 mar 2017

10 mar 2017

Ryczałty dla kierowców za noclegi w kabinach

Przez:

Sekcja: Aktualności

9 marca br. zapadł w Sądzie Najwyższym wyrok korzystny dla firm transportowych (sygn.. I PK 309/15. Jest on  pierwszym orzeczeniem SN, które zapadło po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r., w którym roszczenia kierowców zostały uznane za bezpodstawne, gdyż w stosunku do nich nie ma zastosowania rozporządzenie o podróżach służbowych stosowane do urzędników zatrudnionych w administracji. SN rozpatrywał skargę kasacyjną jednej z firm transportowych  uchylając  wyrok Sądu Okręgowego i odsyłając sprawę do ponownego rozpoznania. Wg. SN zgodnie z przepisami obowiązującymi po wyroku TK, kierowcy w transporcie międzynarodowym mają prawo do diet za podróże służbowe, ale do określenia ich wysokości nie mogą by stosowane przepisy o podróżach służbowych w administracji. Ważne są natomiast regulacje przyjęte w umowach o pracę czy też przepisach wewnętrznych poszczególnych firm.         (źr. Rzeczpospolita nr 58 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet