9 cze 2016

9 cze 2016

Sejm – posiedzenie podkomisji do spraw rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym – druk sejmowy nr 459.

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniu 8.06.2016 odbyło się posiedzenie podkomisji. Rozpatrywany projekt dotyczy wprowadzenia elektronicznego rejestru przewoźników drogowych w Polsce oraz bardzo szerokiego spektrum problemów związanych z określaniem warunków tzw. Dobrej reputacji, której utrata może spowodować czasową utratę licencji przez przewoźnika.

Dyskutowany problem należy do kategorii spraw najbardziej opóźnionych, jako że elektroniczny rejestr powinien zostać wprowadzony do końca 2012 roku. Polsce i naszym przewoźnikom grożą aktualnie rozmaite sankcje. Niezależnie od tego brak rejestru jest jednym z istotnych argumentów przeciw Polsce we wszelkich rozmowach na temat ustaw MILOG w Niemczech oraz LOI MACRON we Francji.

Obradom towarzyszy ogromne zainteresowanie środowiska. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele praktycznie wszystkich znaczących branżowych organizacji samorządu gospodarczego. Powagę i kłopotliwość sytuacji potęguje stanowisko władz francuskich, które oświadczyły iż od 1 lipca 2016 nie wpuszczą na teren Francji żadnego pojazdu z Polski, który nie będzie posiadał numeru z elektronicznego rejestru.

Strona społeczna gremialnie apelowała o przygotowanie szybko prowizorycznego rejestru na bazie danych jakimi dysponuje Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego przy GITD. Wszak są tam wszystkie dane. Bardzo skomplikowane kwestie prawne dotyczące kwestii reputacji mogą być dalej procedowane w normalnym trybie aby nowa ustawa mogła zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. W tej kwestii stanowisko środowiska jest bardzo krytyczne w stosunku do propozycji rządowej, która wydaje się być nadmiernie restrykcyjna.

Wszystkie zainteresowane strony (posłowie, rząd oraz branża) chciały jakiegoś kompromisu ale pojawił się impas, przerwany dopiero informacją poddaną przez przedstawiciela OZPD, iż w marcu 2016 roku ukazało się rozporządzenie KE nr 403 regulujące kwestie reputacji. To pozwoliło na zamknięcie obrad podkomisji i rozpoczęcie konsultacji pomiędzy sejmem i rządem.

W dniu 9.06 planowane jest kolejne posiedzenie podkomisji. (MK)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet