8 cze 2020

8 cze 2020

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw skierowany do Sejmu

Przez:

Sekcja: Aktualności

Celem nowelizacji ustawy są uproszczenia w kontekście oczekiwań społecznych zmniejszenia kosztów
i obciążeń administracyjnych dla posiadaczy pojazdów.

W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie rozwiązań, które można pogrupować następująco:

  • Ułatwienia dla obywateli (właścicieli pojazdów, w tym przedsiębiorców) oraz zmniejszenie w związku z tym odpowiednio zadań i obciążeń administracyjnych dla organów samorządowych,
  • Poprawa warunków legalnego obrotu pojazdami i referencyjności danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów,
  • Wprowadzenie przepisów regulujących na poziomie ustawy obecne rozwiązania systemowe lub je modyfikujące,
  • Uwzględnienie na poziomie ustawy wniosków z rozpatrywania przepisów wykonawczych na wcześniejszych komisjach prawniczych w Rządowym Centrum Legislacji przez wprowadzenie odpowiednich przepisów materialnych dla spraw uregulowanych obecnie w przepisach wykonawczych,
  • Pakiet deregulacyjny przepisów wnioskowany przez Ministra Cyfryzacji w zakresie m.in. zwolnienia z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego dokumentu prawa jazdy

Z projektem ustawy oraz uzasadnieniem można zapoznać się pod linkiem:

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=388

Etap legislacyjny – ustawę skierowano do pierwszego czytania na najbliższym 13 posiedzeniu Sejmu

w dniu 19 czerwca 2020 r. ( Źródło: http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=388/ HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet