19 maj 2017

19 maj 2017

Rezolucja Parlamentu Europejskiego ws. transportu drogowego

Przez:

Sekcja: Aktualności

W przyjętej wczoraj rezolucji większość europosłów opowiedziała się za tym, by zasada swobodnego świadczenia usług transportowych nie osłabiała przepisów dotyczących warunków pracy, takich jak jej czas czy minimalne wynagrodzenie.
Rezolucja zawiera także apel o wprowadzenie zakazu prowadzenia działalności przez spółki zależne firm z krajów zachodnioeuropejskich, które są oficjalnie zarejestrowane w jednym z krajów Europy Wschodniej, ale nie prowadzą tam żadnej działalności gospodarczej uznając, że stanowi to nieuczciwą konkurencję, polegającą na uchylaniu się od stosowania prawa pracy w tych krajach, w których istnieje wyższy poziom ochrony socjalnej.

Europosłowie oczekują wyjaśnienia przez Komisję Europejską, w jaki sposób projekt dyrektywy dotyczącej pracowników delegowanych odnosi się do pracowników pracujących w sektorze drogowym (wg.  projektu zmiany dyrektywy KE, pracownik delegowany przez pracodawcę do innego kraju UE na pewien czas powinien mieć prawo do takiego samego wynagrodzenia, jak pracownik lokalny, a nie tylko do płacy minimalnej).

Czwartkową rezolucję poparło wielu eurodeputowanych z Europy Zachodniej, w tym francuska eurodeputowana Elisabeth Morin-Chartier „, która w PE pracuje nad dyrektywą o pracownikach delegowanych, przeciwko opowiedzieli się w większości eurodeputowani z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym polscy.       (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).