4 gru 2017

4 gru 2017

Rekompensaty dla przewoźników w związku z remontami na kolei – komunikat PKP PLK S.A.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Prace na sieci kolejowej, w trakcie coraz większej liczby realizowanych zadań, wymagają szczególnej organizacji ruchu. Zarządca infrastruktury stara się zapewnić jak najlepsze możliwości kursowania pociągów pasażerskich i towarowych oraz możliwości prowadzenia prac inwestycyjnych. Celem PLK jest tworzenie jak najkorzystniejszych warunków dla przewoźników.

13 listopada 2017 r. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjął uchwałę dotyczącą przyjęcia do stosowania nowych zasad naliczania opłat za przejazdy pociągów realizowane drogami okrężnymi w związku z prowadzonymi robotami torowymi na sieci PLK., obowiązujących od rozkładu jazdy pociągów 2017/2018, tj. od 10 grudnia 2017 r.

Nowymi zasadami objęte będą przejazdy pociągów realizowane drogami okrężnymi w związku z prowadzonymi robotami torowymi w lokalizacjach związanych z realizacją projektów ujętych w Krajowym Programie Kolejowym. 

Nowe zasady będą dotyczyły wszystkich przewoźników osób i rzeczy realizujących przejazdy w ramach rocznego rozkładu jazdy pociągów i indywidualnego rozkładu jazdy pociągów, którzy wykonują przewóz drogą okrężną dłuższą o co najmniej 40 km od trasy, która byłaby przydzielona, gdyby nie były prowadzone roboty torowe (trasa modelowa).

Korekta opłaty, z uwzględnieniem nowych zasad, dotyczyć będzie różnicy kwot pomiędzy opłatą podstawową, określoną dla zrealizowanej trasy pociągu drogą okrężną, a opłatą podstawową określoną dla trasy modelowej.

W rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018, dodatkowo dla tras, dla których dokonane zostanie zmniejszenie opłaty ze względu na realizację przejazdu drogą okrężną, naliczana będzie 15% rekompensata od różnicy ww. opłat.

Szczegółowe informacje dla przewoźników są dostępne na stronie www.plk-sa.pl w zakładce: „Dla klientów i kontrahentów” → „Warunki udostępniania infrastruktury i Regulaminy” → „Trasy modelowe”.      (źr. www.plk-sa.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet