12 lut 2024

12 lut 2024

Rada i Parlament zgadzają się opóźnić o dwa lata sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju dla niektórych sektorów i przedsiębiorstw z państw trzecich

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rada i Parlament Europejski osiągnęły w dniu 07 lutego 2024 r. wstępne porozumienie co do dyrektywy dotyczącej terminów przyjęcia standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju dla określonych sektorów i przedsiębiorstw z państw trzecich. Nowe przepisy zmieniają dyrektywę w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Dzisiejsze porozumienie da przedsiębiorstwom więcej czasu na przygotowanie się na wejście w życie sektorowych europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz szczegółowych standardów dla dużych przedsiębiorstw spoza UE. Te dwa zestawy standardów zostaną przyjęte w czerwcu 2026 r., czyli dwa lata później niż pierwotnie planowano.

Prawo UE wymaga, aby spółki notowane na giełdzie ujawniały informacje o zagrożeniach i możliwościach wynikających z kwestii społecznych i środowiskowych, aby pomóc inwestorom, społeczeństwu obywatelskiemu, konsumentom i innym zainteresowanym stronom w ocenie ich działalności pod względem zielonego i społecznego zrównoważonego rozwoju. Aby ułatwić tę sprawozdawczość, 31 lipca 2023 r. Komisja przyjęła pierwsze standardy przekrojowe oraz standardy dotyczące wszystkich zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem. Po nich powinny wejść w życie standardy sektorowe, standardy dla MŚP oraz standardy dla przedsiębiorstw z państw trzecich, których obrót w UE wynosi 150 mln EUR i które mają co najmniej jedną spółkę zależną lub oddział w UE. Przyjęcie wszystkich tych nowych standardów zaplanowano na 30 czerwca 2024 r.

Uzgodniona dziś dyrektywa przesuwa przyjęcie nowych standardów do 30 czerwca 2026 r. Pozwoli to przedsiębiorstwom skupić się na wdrożeniu pierwszego zestawu standardów. Zapewni to również więcej czasu na opracowanie sektorowych standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także standardów dla określonych przedsiębiorstw z państw trzecich. W odniesieniu do przedsiębiorstw z państw trzecich przepisy będą miały zastosowanie od roku obrotowego 2028 r., jak określono w zmienianej dyrektywie CSRD.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/02/07/council-and-parliament-agree-to-delay-sustainability-reporting-for-certain-sectors-and-third-country-companies-by-two-years/

Źródło: www.consilium.europa.eu/ HW

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet