29 cze 2017

29 cze 2017

Przeliczenie kosztów ponoszonych w walucie obcej w trakcie podróży służbowej pracownika.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.86.2017.1.MM rozstrzygnął, że wydatki ponoszone  w trakcie podróży służbowej pracownika udokumentowane fakturami/rachunkami wystawionymi w walucie obcej przelicza się na złote po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury/rachunku. Diety i ryczałty, a także  wydatki nieudokumentowane fakturą lub rachunkiem  przelicza się na złote po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji przez pracownika. Wcześniej organy podatkowe uznawały za prawidłowe rozliczenie wszystkich poniesionych kosztów po kursie z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę złożenia przez pracownika rozliczenia kosztów podróży czyli rozliczenia delegacji.(Źr. www.interpretacje-podatkowe.org-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet