17 kwi 2018

17 kwi 2018

Projekt ustawy o tachografach przyjęty przez Radę Ministrów

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o tachografach, która zwiększa sprawność systemu kontroli i egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym. Projekt umożliwi wdrożenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących tachografów oraz ograniczy ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania, czemu mają służyć nowe zasady ich instalacji, naprawy i sprawdzania. Nowa regulacja zawiera też zakaz reklamowania i sprzedaży urządzeń służących manipulowaniu tachografami. W przypadku uzasadnionego podejrzenia podłączenia niedozwolonego urządzenia do tachografu funkcjonariusz służby kontrolnej (np. Inspekcji Transportu Drogowego) będzie mógł skierować pojazd do zatwierdzonego warsztatu w celu sprawdzenia ewentualnego podłączenia do niego takiego urządzenia. W przypadku stwierdzenia podłączenia do tachografu urządzeń manipulacyjnych, koszty związane ze sprawdzeniem tachografu będzie ponosił przewoźnik, natomiast w przypadku gdy działanie takie nie zostanie potwierdzone, koszty związane ze sprawdzaniem tachografu poniesie Skarb Państwa.  (źr. www.zmpd.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet