19 kwi 2018

19 kwi 2018

Projekt ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich

Przez:

Sekcja: Aktualności

Projekt ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw  zakłada poprawę ich funkcjonowania, w tym świadczonych w nich usług. Projekt  ustawy Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej został właśnie opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Nowe regulacje wynikają z konieczności dostosowania przepisów krajowych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 15 lutego 2017 r. ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dot. przejrzystości finansowej portów.      (źr. www.portalmorski.pl. – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet