20 lut 2024

20 lut 2024

Projekt deregulacji dla firm

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad projektem pierwszego pakietu deregulacyjnego dla firm. Na razie gotowe są jego założenia. Obejmie on ustawę o rzemiośle, Prawo przedsiębiorców oraz kodeks postępowania administracyjnego (kpa). Do konsultacji społecznych trafi prawdopodobnie na przełomie lutego i marca, i jeszcze w tym roku wejdzie w życie. Mikroprzedsiębiorcy mogą spodziewać się krótszych kontroli. Maksymalny czas kontroli mikroprzedsiębiorców  ma zostać skrócony z 12 do 6 dni, a także planowane jest  wprowadzenie obowiązku doręczania przedsiębiorcy przed wszczęciem kontroli wstępnej listy informacji i dokumentów, których udostępnienia oczekuje organ kontroli. Ponadto, planowane są zmiany w procedurze administracyjnej –  usprawnienie pracy urzędów oraz postępowań administracyjnych m.in. na tym, że w następstwie postepowania odwoławczego organ pierwszej instancji zostanie zobowiązany do uwzględnienia w swojej decyzji wytycznych organu drugiej instancji. Zniesiony zostanie obowiązek przedłożenia w urzędzie dokumentu prokury lub pełnomocnictwa, jeżeli umocowanie da się wykazać w oparciu o dostępne publicznie rejestry. Przesądzone zostanie też, że brak pieczątki albo wydruku z CEIDG/KRS nie stanowi braku formalnego pisma lub wniosku ani nie jest powodem, aby stwierdzić, że są one niekompletne. Konsultacje społeczne ww. projektu przewidziane są na przełom lutego i marca, a projekt ma jeszcze w tym roku wejść w życie. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 20.09.2024 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet