16 lis 2023

16 lis 2023

Prawo UE – Orzecznictwo: Ruch pomocniczy zamiast kabotażu

Przez:

Sekcja: Aktualności

Według Trybunału Sprawiedliwości UE transport pustych kontenerów między terminalem nadwozia wymiennego a punktem załadunku/rozładunku towarów stanowi ruch pomocniczy, który jest niezbędny do przeprowadzenia głównego transportu samych towarów, a zatem nie stanowi kabotażu, jeżeli jest wykonywany przez przewoźnika mającego siedzibę w innym państwie UE

Kontrowersyjną kwestią w kombinowanym transporcie intermodalnym jest przeładunek pustych kontenerów między terminalem kontenerowym a punktem załadunku/rozładunku, realizowany przez europejskiego przewoźnika mającego siedzibę w innym kraju UE. Czy ten transport zawsze należy uznać za kabotaż, czy nie? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się niedawno w tej sprawie (wyrok z dnia 14 września 2023 r., sprawa C-246/22), dokonując wiążącej wykładni przepisów dotyczących transportu kombinowanego między państwami członkowskimi, a w szczególności art. 1 dyrektywy 92/106.

Sprawa została wniesiona do Trybunału przez spółkę transportu drogowego towarów z siedzibą w Rumunii, która po wykonaniu szeregu takich przewozów w Niemczech została ukarana przez BAG (Federalny Urząd Przewozu Towarów, niemiecki organ kontrolny) za to, że wykonywała nielegalny kabotaż z naruszeniem wymogów określonych w art. 8 Rozporządzeniu UE 1072 – 21 października 2009 r.

W tym względzie TSUE przypomniał jednak przepisy dotyczące łącznego opodatkowania między państwami UE (dyrektywa EWG 92/106). Stanowi on, że „transport kombinowany” jest zawsze transportem międzynarodowym, a w szczególności, że oznacza transport towarów między państwami członkowskimi. W tego rodzaju transporcie, innymi słowy, samochód ciężarowy, przyczepa, naczepa z ciągnikiem siodłowym lub bez, nadwozie wymienne lub kontener (20 stóp lub więcej) wykonuje początkową lub końcową część podróży drogą, a pozostałą część koleją, śródlądową drogą wodną lub morską, gdy trasa ta przekracza 100 km w linii prostej. Ponadto w takim przypadku początkowa lub końcowa podróż drogowa musi odbywać się między punktem załadunku towarów a najbliższą właściwą kolejową stacją załadunku (trasa początkowa) oraz między punktem rozładunku towarów a najbliższą właściwą stacją kolejową rozładunku (trasa końcowa) lub – w innym przypadku – nawet w promieniu nie większym niż 150 km w linii prostej od portu rzecznego lub morskiego, w którym zaokrętowano lub zejdzie z lądu.

Na podstawie tych rozważań Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że transport pustych kontenerów między terminalem kontenerowym a  punktemzaładunku/rozładunku towarów stanowi ruch pomocniczy, ale niezbędny do realizacji transportu głównego, tj. transportu towarów, którego jest „integralną częścią”. W związku z tym, po uwzględnieniu ograniczeń wskazanych w dyrektywie 92/106 (zob. powyżej), transport pustego kontenera w miejscu załadunku towarów lub, jeżeli jest on późniejszy po rozładunku, w celu składowania w terminalu kontenerowym, dokonywany przez przewoźnika mającego siedzibę w innym państwie członkowskim, nie stanowi podstawy do przewozu kabotażowego.
Oczywiście, gdyby przedmiotem przewozu był pusty kontener, nie miałoby to zastosowania i weszłyby w życie ograniczenia przewidziane dla kabotażu.

Źródło: uominietransporti.it z dn. 08.11.2023 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet