27 lut 2023

27 lut 2023

Prawo pracy: Termin autozapisu do PPK

Przez:

Sekcja: Aktualności

Do końca lutego pracodawcy muszą poinformować osoby, które są u nich zatrudnione oraz uczestników pracowniczych planów kapitałowych, którzy wcześniej złożyli deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym naliczaniu wpłat od 1 kwietnia 2023 roku. Dotyczy to osób, które nie ukończyły 55 roku życia.

Pracodawca nie będzie mógł uwzględnić wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK albo o dokonywanie wpłat do PPK osoby, która złożyła deklarację o rezygnacji, ale przed 1 kwietnia 2023 r. ukończy 70 lat.

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie do końca lutego 2023 roku osób u niego zatrudnionych oraz uczestników PPK, którzy wcześniej złożyli deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym naliczaniu wpłat od 1 kwietnia 2023 roku.

Prawidłowe spełnienie tego obowiązku powinno nastąpić między 1 stycznia 2023 r. a 28 lutego 2023 r. włącznie. Przekazanie informacji w terminie późniejszym, mimo że nie jest obarczone bezpośrednią sankcją karną, to jednakże może być potraktowane jako nieprawidłowe prowadzenie PPK, a co za tym idzie pracodawca potencjalnie naraża się na grzywnę. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 27.02.2023 r. /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet