3 sie 2023

3 sie 2023

Prawo pracy: Przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wyniesie 4271 zł

Przez:

Sekcja: Aktualności

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku wzrośnie dwa razy: od 1 stycznia do kwoty 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. – do kwoty 4300 zł. Minimalna stawka godzinowa zwiększy się natomiast z obecnych 23,50 zł do 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 r. – do 28,10 zł. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowuje rozporządzenie w tej sprawie.

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został  projekt rządowego rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (nr RD 740). Za jego przygotowanie odpowiada Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Projektodawcy przypominają, że we ww. terminie nie doszło do uzgodnienia na forum RDS wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. W związku z tym Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić tę  wysokość w drodze rozporządzenia – w terminie do dnia 15 września br.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to III kwartał 2023 r.

Rok 2024 będzie drugim, w którym płaca minimalna wzrośnie dwa razy w ciągu roku. Po raz pierwszy stało się to w 2023 r. (od 1 stycznia płaca wynosiła 3490 zł, co oznacza, że wzrosła z 3010 zł w 2022 r., a od 1 lipca 2023 r. wzrosła po raz drugi, do kwoty 3600 zł). Dwukrotnemu zwiększeniu uległa także minimalna stawka godzinowa, która w 2022 r. wynosiła 19,70 zł. Od 1 stycznia 2023 r. stawka ta wzrosła do 22,80 zł, a od 1 lipca 2023 r. wzrośnie ponownie do wysokości 23,50 zł. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 02.08.2023 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet