13 paź 2015

13 paź 2015

Prawo – graniczna kontrola fitosanitarna drewna opakowaniowego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dz.U. z 9 października 2015 r., poz. 1577 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy. (źr. www.sejm.gov.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).