26 paź 2015

26 paź 2015

15.12.2015 – Konosamenty i inne dokumenty stosowane w przewozie morskim oraz multimodalnym

Przez:

Sekcja: Archiwum Szkolenia

Temat szkolenia: KONOSAMENTY I INNE DOKUMENTY STOSOWANE W PRZEWOZIE MORSKIM ORAZ MULTIMODALNYM
Termin: 15.12..2015, godz. 9,30 – 16,15 ( 8 godz. lekc.)
Miejsce: siedziba PISiL, Gdynia, ul. Świętojańska 3/2

Program szkolenia:
1. Umowa przewozu morskiego
• strony umowy
• zasady zawierania
2. Dokumenty przewozowe
• konosament, jego rodzaje, zasady zbywania
• zastosowanie konosamentu we współczesnej żegludze morskiej
• funkcje konosamentu
• konosament jako papier wartościowy
• najczęściej spotykane rodzaje konosamentów:
– imienny
– na zlecenie
– na okaziciela
– załadowania
– przyjęcia do załadowania
– czarterowy
– liniowy
– bezpośredni
– multimodalny
• Sea Waybill – morski list przewozowy
• klauzule konosamentowe
• klauzule morskiego listu przewozowego
3. Problematyka związana z wydaniem przesyłki bez prezentacji oryginału B/L
• Letter of Indemnity (LOI)
4. Spedytor – wystawca House Bill of Lading jako NVOCC
5. Zasady działania NVOCC na przykładach
• problematyka NVOCC w USA oraz w Chinach
• FIATA Negotiable Multimodal Transport Bill of Lading
6. Reguły Incoterms a odpowiedzialność wystawcy HB/L
7. Delivery/ Releasing Agent czyli agent zwalniający – spedytor czy agent przewoźnika umownego (NVOCC)
• Ryzyka zaangażowania odpowiedzialności agenta zwalniającego
8. Dochodzenie roszczeń od przewoźnika morskiego i NVOCC
• Terminy zawite i konsekwencje prawne ich upływu
• Terminy przedawnienia
• problematyka funduszu ograniczonej odpowiedzialności za roszczenia morskie
9. Przykłady morskich dokumentów przewozowych oraz case studies

Trener: radca prawny świadczący pomoc prawną przedsiębiorcom, wykonującym usługi w zakresie spedycji i transportu, praktyk.

Cena: PLN 350,oo+ 23 % Vat – dla zrzeszonych
PLN 450,00 + 23 % VAT – dla niezrzeszonych

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: pisil@pisil.pl .
W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
Szkolenie odbędzie się przy min. 10 zgłoszeniach.

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet