1 cze 2016

1 cze 2016

Prawo

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ogłoszenie tekstów jednolitych – Dz.U. z 25 maja 2016 r.

–  poz. 710 – Obwieszczenie marszałka Sejmu RP z 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług,

–  poz.716 – Obwieszczenie marszałka Sejmu RP z 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

–  poz. 718 – Obwieszczenie marszałka Sejmu RP z 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

–  poz. 720 – Obwieszczenie marszałka Sejmu RP z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli skarbowej.   (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).