21 mar 2018

21 mar 2018

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

– Dz.U. z 13 lutego 2018 r.

– poz. 357 – Ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją,

poz. 361 – Rozporządzenie ministra infrastruktury z 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku,

– Dz.U. z 15 marca 2018 r. – poz. 555 – Rozporządzenie ministra finansów z 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej  (ceny transferowe),

Dz.U. z 16 marca 2018 r. – poz. 559 – Obwieszczenie ministra finansów z 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.   (D.A.0

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet