30 lis 2017

30 lis 2017

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

– Dz.U. z 23 listopada 2017 r. – poz. 2158 – Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produktu roślinne lub przedmioty,

– Dz.U. z 24 listopada 2017 r.
– poz. 2168 –
Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
poz. 2169Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (na wniosek kontrahenta urząd wyda zaświadczenie zawierające informacje, czy przedsiębiorca, z którym współpracuje właściwie wypełniał swoje obowiązki podatkowe – np. czy składał deklaracje lub inne dokumenty, czy właściwie te dokumenty wypełniał, czy zalegał z płaceniem podatków).     (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet