30 lis 2017

30 lis 2017

NIEMCY – płaca minimalna MiLoG – aktualizacja

Przez:

Sekcja: Aktualności

OCRK uzyskało potwierdzenie zmiany stanowiska Federalnego Ministerstwa Finansów w zakresie elementów składowych niemieckiej płacy minimalnej. Aktualizacja wytycznych polegająca na przeniesieniu niektórych składników wynagrodzenia, np. dodatków za pracę w niedzielę i święta lub dodatków z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, do grupy uwzględnianych w płacy minimalnej dodatków i dopłat, wynika z orzecznictwa Federalnego Sądu Pracy. Powyższa zmiana jest dobrą wiadomością dla polskich przedsiębiorstw transportowych z uwagi na możliwość ograniczenia wysokości dopłat za pracę kierowców na terytorium Niemiec, względem polskiego wynagrodzenia.     (źr. www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet