19 paź 2017

19 paź 2017

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dz.U. z 17 października 2017 r. poz. 1926 – Ustawa z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy  – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw,

Monitor Polski z 16 października 2017 r. poz. 841 – Obwieszczenie ministra rozwoju i finansów z 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących z 2018 r.  (D.A.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet