17 paź 2017

17 paź 2017

CLECAT apeluje o uczciwe zasady rynkowe zamiast uciążliwych regulacji w transporcie drogowym

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wyprzedzając pierwszą wymianę poglądów na forum Parlamentu Europejskiego odnośnie    propozycji legislacyjnych Pakietu Mobilności,  CLECAT przygotował i opublikował  stanowisko w kwestii wspólnego rynku i spraw socjalnych.  Organizacja apeluje o kontynuację wsparcia wspólnego rynku transportu drogowego o kluczowym znaczeniu dla konkurencyjności Europy. W obliczu barier wynikających z narodowych przepisów, CLECAT wyraża przekonanie, że uproszczenie obecnych zasad, któremu winno towarzyszyć ich egzekwowanie wydaje się najwłaściwszą drogą dla wzmacniania wymiany handlowej i konkurencyjnego rynku. Najbardziej istotne z punktu widzenia spedytorów są regulacje, które pozwolą na poprawę efektywności i jakości usług transportu drogowego nie powodując jednocześnie obciążeń biurokratycznych wynikających z regulowania tej działalności. Stoi na stanowisku, że dyrektywa o delegowaniu pracowników nie powinna mieć zastosowania do międzynarodowego transportu drogowego, gdyż wprowadzi ona nieproporcjonalne administracyjne obowiązki. Propozycja Komisji Europejskiej, aby tę dyrektywę stosować już w przypadku 3 dni pobytu w innym kraju członkowskim w miesiącu kalendarzowym, pozostaje w sprzeczności z zasadą wolności przemieszczania się i nie bierze pod uwagę, że jest to sektor o charakterze międzynarodowym i o wysokiej  mobilności.      (źr. CLECAT Newsletter nr 2017/35 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet