24 lip 2017

24 lip 2017

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

– Dz.U. z 20 lipca 2017 r. – poz. 1390 – Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (zmiany dotyczą granicznego lekarza weterynarii w Gdańsku (dla morskich przejść granicznych Gdańsk-Port i Elbląg oraz przejścia granicznego drogowego Bezledy).(red.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet