24 lip 2017

24 lip 2017

Morze Bałtyckie częścią obszaru NECA

Przez:

Sekcja: Aktualności

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) ustanowiła Bałtyk, Morze Północne wraz z kanałem La Manche jako obszar kontroli emisji tlenku azotu pochodzącego ze statków – NO Emission Control Area, NECA. Nowe bardziej rygorystyczne przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Rozporządzenie wymaga redukcji emisji tlenku azotu o 80% w stosunku do obecnego poziomu emisji. W praktyce oznaczać to będzie, że budowane statki będą musiały zostać wyposażone w nowe systemy lub używać skroplonego gazu ziemnego (LNG) jako paliwa, w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem. Decyzja zapadła podczas 71. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC) IMO, odbywającej się w dniach od 3 do 7 lipca, wraz z innymi rezolucjami, takimi jak zarządzanie wodami balastowymi, gazami cieplarnianymi i zanieczyszczeniem powietrza.   (źr. www.portalmorski.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet