28 cze 2017

28 cze 2017

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dz.U. z 14 czerwca 2017 r. – poz. 1150 – Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,
Dz.U. z 19 czerwca 2017 r. – poz. 1156 – Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 12 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie,
Dz.U. z 20 czerwca 2017 r. – poz. 1170 – Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
Dz.U. z 21 czerwca 2017 r. – poz. 1178 – Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów,
Dz.U. z 22 czerwca 2017 r.
– poz. 1190
–  Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
poz. 1191 – Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia  oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.  (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet