16 cze 2016

16 cze 2016

Prawo

Przez:

Sekcja: Aktualności

 

Dz.U. z 30 maja  2016 r.

–  poz. 731 – Rozporządzenie ministra finansów z 24 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania.

Dz.U. z 4 czerwca 2016 r.

– poz. 780 – Ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Dz.U. z 7 czerwca 2016 r.

– poz. 801 – Rozporządzenie ministra finansów z 31 maja 2016 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych.   (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet