24 lis 2017

24 lis 2017

Potwierdzenie zmian składników płacy minimalnej MiLoG

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców uzyskało potwierdzenie zmiany stanowiska Federalnego Ministerstwa Finansów w zakresie elementów składowych niemieckiej płacy minimalnej.  Niektóre składniki wynagrodzenia, np. dodatki za pracę w niedzielę i święta lub dodatki z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych , po zmianie stanowiska mogą być  uwzględniane w płacy minimalnej. Aktualizacja wytycznych wynika z orzecznictwa Federalnego Sądu Pracy. Dzięki tej zmianie polskie przedsiębiorstwa transportowe mają możliwość ograniczenia wysokości dopłat do polskiego wynagrodzenia za pracę kierowców na terytorium Niemiec. Aktualne wytyczne znajdują się na stronach niemieckiego Urzędu Celnego: www.zoll.de (Źr. www.ocrk.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).