15 lut 2017

15 lut 2017

Port Gdynia – wyniki 2016 roku

Przez:

Sekcja: Aktualności

Oficjalne dane za  2016 r. zostały zaprezentowane w ZMPG podczas konferencji wynikowej.  Przychody z działalności wyniosły prawie 205 mln zł, o ponad 12% więcej niż w 2015 roku, zaś zysk netto ponad 60 mln zł, o ponad 31% c. więcej niż rok wcześniej.

Sprzedaż ogółem w 2016 r. wzrosła o 10 % w porównaniu do roku 2015, a zysk operacyjny zwiększył się o 38% – do 44 mln złotych. Przeładunki towarów w 2016 r. wzrosły do poziomu 19 536, 2 tys. t (+ 7,4 %) w porównaniu z rokiem 2015. Na przeładunki w 2016 r. składały się: drobnica (58,7 %), zboże (20,9 %), węgiel i koks (7,6 %), ropa i przetwory naftowe (6,8 %), drewno stanowiące łącznie 0,4% masy ładunkowej. Wzrosty odnotowano w większości grup ładunkowych, największe w grupie ropa i przetwory naftowe, które wzrosły o 229,5 %., kolejne miejsca zajęły: zboże , drobnica oraz węgiel i koks .Spadki nastąpiły w grupach: tzw. inne masowe oraz drewno. Pomimo wzrostu w grupie drobnicy, nadal nieznacznie spadają przeładunki kontenerów. Spadek tych ładunków ZMPG przypisuje głównie tendencji rynkowej do tworzenia aliansów pomiędzy armatorami kontenerowymi, wskutek czego część ładunków kontenerowych obsługiwanych dotychczas w gdyńskim porcie przekierowana została do  Gdańska. Spadek w obrotach kategorii inne masowe to przede wszystkim skutek zakończenia inwestycji drogowo-kolejowych na zapleczu Portu Gdynia, które miały istotny wpływ na poziom przeładunku kruszyw w porcie gdyńskim.

Liczba zawinięć w 2016 roku wyniosła 3 462, w 2015 r. były to 3 284 zawinięcia. W ubiegłym roku gdyński port obsłużył prawie 82 000 pasażerów.
Na inwestycje w ubiegłym roku przeznaczone zostało ogółem 43,57 mln złotych, na remonty i konserwacje, eksploatację oraz przeglądy wydatkowano łącznie 24,19 mln zł.

Jedną z kluczowych inwestycji na najbliższe lata jest pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych oraz budowa obrotnicy. Kolejną ważną inwestycją jest doprowadzenie dróg dojazdowych do gdyńskiego portu. W lutym 2016 r. Komisja Sejmowa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej sformułowała  Dezyderat nr 1 w sprawie lądowej infrastruktury dostępowej do portu w Gdyni. Zdaniem Komisji, szczególnie ważnym i pilnym zadaniem jest połączenie trasy S6 od Obwodowej Trójmiasta do ul. Janka Wiśniewskiego (tzw. Droga Czerwona), które powinno być zrealizowane jako pierwszy etap Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT).

W sierpniu 2016 r. natomiast Komisja Europejska zatwierdziła, w ramach funduszu Connecting Europe Facility (CEF) – Transport, finansowanie projektu „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”. Celem projektu, prowadzonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jest optymalizacja i modernizacja stacji kolejowej Gdynia Port i implementacja standardów sieci TEN-T (elektryfikacja, nacisk osi 22,5 t, długość pociągów 740 m, ERTMS). Zakres projektu obejmuje: ok. 133 km torów, dostosowanie stacji do nowych potrzeb, budowę centrum kontroli ruchu. Zaprojektowana sieć zapewni kolejową obsługę Portu Gdynia, uwzględniając rozwój portu w perspektywie 2045 r. Budżet projektu to 850 mln zł. W grudniu 2016 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiła przetarg na „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201, 214 i 229” w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz–Trójmiasto. Celem inwestycji jest zwiększenie prędkości i poprawa przepustowości linii na dojazdach do portów morskich na alternatywnej trasie do Trójmiasta, w tym na linii 201. Na wniosek ZMPG SA, PKP PLK przygotuje koncepcję programowo-przestrzenną dla budowy trzeciego toru na odcinku od Gdańska Osowej do Gdyni Głównej, co jest niezbędne do obsługi kolejowej ładunków masowych.

Priorytetem jest także budowa nowego terminalu pasażerskiego przy Nabrzeżu Polskim. Zakłada on m.in. remont nabrzeża oraz budowę dworca promowego.

Na konferencji prezes gdyńskiego portu poinformował także, że port może powiększyć się o tereny należące do Stoczni Marynarki Wojennej. Na ok. 20 hektarach mógłby powstać terminal kontenerowy. Na początku tego miesiąca w przetargu na sprzedaż będącej w upadłości likwidacyjnej Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni jako jedyna złożyła ofertę spółka Polska Grupa Zbrojeniowa Stocznia Wojenna z siedzibą w Radomiu.  (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet