5 lut 2019

5 lut 2019

Port Gdynia- projekt zmiany granicy pozytywnie zaopiniowany

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. poinformował na swojej stronie internetowej, o wystąpieniu w 2018 roku do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z wnioskiem o zmianę rozporządzenia ustalającego granice administracyjne portu morskiego w Gdyni i objęcie nimi części obszaru funkcjonalnego „Dolina Logistyczna” o powierzchni ponad 260 hektarów położonych w gminie Kosakowo, Powiat Pucki.

Dla przeprowadzenia przez Ministerstwo niezbędnej procedury kluczowa była opinia właściwej miejscowo Rady Gminy. 31 stycznia bieżącego roku Rada Gminy Kosakowo podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu  projektu zmiany granicy administracyjnej portu morskiego w Gdyni od strony lądu. Objęte wnioskiem tereny zostały wskazane przez Gminę jako obszar dedykowany rozwojowi funkcji przemysłowo – usługowych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w dokumentach strategicznych dla Platformy Multimodalnej „Dolina Logistyczna” wypracowanych w ramach projektu NORDA – Północny Biegun Wzrostu.

Decyzja Rady Gminy Kosakowo jest konsekwencją przyjętych uprzednio Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz Programów Operacyjnych obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050. Więcej na stronie https://www.port.gdynia.pl/pl/(źr.www.port.gdynia.pl- K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet